Samenkomst

Bij de deur staat iemand klaar om je te verwelkomen in de Naam van de here Jezus Christus.

De dienst begint met het zingen van lofliederen voor de Heer begeleidt door onze enthousiaste band. Wij zingen voornamelijk uit Opwekking. Nadat er speciaal voor de kinderen gebeden is, gaan zij zo tegen 10.20 uur naar hun eigen dienst. Als er kinderen zijn onder de 4 jaar is er in de keuken ook een crèche.

De collecte vindt plaats als de kinderen naar hun eigen plekje gaan. De collecte is bestemd voor het werk van de gemeente. Op de eerste zondag van de maand is er een extra collecte die bestemd is voor de zending.

Onder begeleiding van een aantal aanbiddingsliederen gaan wij samen naar de troon van God. Waar de Heilige Geest de ruimte krijgt om door ons te spreken, zo God groot te maken en Hem alle eer te geven die Hem toekomt. Als een van de gemeenteleden begint te bidden in nieuwe tongen of met de woorden “De Heer zegt….” of “De Heer laat mij zien….” is de Heilige Geest aan het werk.

Na de aanbidding is er onderwijs uit het Woord van God, de Bijbel, door een spreker. Elke 1ste zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal.

Na de zegen is er de mogelijkheid om koffie/thee te drinken waarvoor je van harte bent uitgenodigd. Het is de tijd van napraten over de dienst, ontmoeting en gezelligheid.

Heb je vragen of behoefte aan gebed vraag het gerust. De zangdienstleider en de spreker weten wie je verder kan helpen. Er is een ruimte om in alle rust met elkaar te praten en te bidden.

Wees welkom en voel je thuis in onze gemeente.