Over ons

Gebouwtje

Wij zijn een positieve gastvrije kerk in Schagen. Hiernaast zie je ons gebouwtje.

Op het moment van dit schrijven bestaan we uit zo’n 45 leden van elke leeftijd. Dat maakt ook dat er van alles gebeurt!

Kenmerkend

Wij zijn een kerk van toegewijde volgelingen van Jezus Christus. We geven God alle eer, de Heilige Geest alle ruimte om te kunnen werken en spreken en hebben de bijbel als onze leidraad.

Ons verlangen is dat we:

  • Een ieder liefhebben, zoals Jezus ons lief heeft
  • Een ieder vergeven, zoals Jezus ons vergeeft
  • Een ieder verdragen, zoals Jezus ons verdraagt
  • Voor anderen zorgen, zoals Jezus voor ons zorgt
  • Een ieder opbouwen, zoals Jezus ons opbouwt
  • Een ieder bevestigen, zoals Jezus ons bevestigt
  • Een ieder eer bewijzen, zoals Jezus ons eer bewijst

Wij zijn ons bewust, dat we alleen onder leiding van de Heilige Geest in staat zijn iets van deze leefwijze zichtbaar te maken. In de activiteiten van o.a. onderwijs en pastoraat komt deze leefwijze naar voren. Het is onze overtuiging, dat deze leefwijze maakt dat we “leesbare brieven van Christus zijn”, dat we de “geur van Christus” verspreiden en “een lichtend licht en een zoutend zout” zijn. Moge onze Heer en Heiland ons hier elke dag bij helpen, zodat we een gemeente tot Zijn eer zullen zijn.

Wij zijn aangesloten bij de VPE (Verenigde Pinkster– en Evangeliegemeenten).