Zondagschool

KidsCorner
Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder.

 

Tijdens de dienst op zondagochtend is er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar zondagsschool.
De kinderen van 0 tot 4 jaar worden achter in de kerk in de creche opgevangen, zodat zij dicht bij hun ouders in de buurt blijven.

Wij hebben voor de zondagsschoolkinderen een ruimte gehuurd in het Viertaal college. Dit is een school voor voortgezet onderwijs, deze school ligt op 500 meter lopen van de kerk en aan dezelfde kant van de straat.

Er zijn steeds twee leidsters/leiders, die met de kinderen meegaan, want we werken met twee groepen. We hebben de kinderen verdeeld in onder- en bovenbouw: kinderen uit groep 1 t/m 5 en kinderen uit  de groep 6 t/m 8.

Om ongeveer 10.15 uur wordt er tijdens de zangdienst een lied voor/met de kinderen gezongen en er wordt speciaal voor hen gebeden. Hierna gaan we met de kinderen naar de school voor de kinderdienst.
children
De kinderdienst heeft de volgende onderdelen

  • Een verhaal uit de bijbel op hun eigen niveau
  • Zingen
  • Kringgesprek
  • Limonade en een koekje
  • Bidden
  • Een werkje op het niveau van de kinderen die er zijn (kleuren, knippen, plakken, spelletjes, quiz, rebus etc)

We werken met boeken van de Stichting “Vertel het Maar”. Vertel het Maar is een methode waarin de hele bijbel aan de orde komt. Ze houden rekening met de christelijke feesten en zo zijn de kinderen steeds betrokken bij wat er in de bijbel wordt verteld. We willen de kinderen graag vertellen over het feit dat God een relatie wil met mensen. Vader, Zoon en heilige Geest willen we graag aan de kinderen laten zien in ons leven en wat zij in het leven van de kinderen kunnen betekenen. De liefde van Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan, willen we doorgeven aan de kinderen.

Om ongeveer 11.30 uur ruimen we de zondagsschoolruimte op en lopen we terug naar de kerk. Daar zal de dienst dan (bijna) klaar zijn en drinken we een kopje koffie/thee met elkaar.