Zending

Wij hebben twee vaste zendingsprojecten, die we met een vast bedrag ondersteunen:

Co Kaptein

Ons tweede zendingsproject is de familie Kaptein, die al 40 jaar in Calabrië (Italië) zending bedrijft. Als jong echtpaar zijn Co en Gerda naar Lamezia in Calabrië gegaan zonder enige bezittingen of geld en van de grond af hebben zij via hun getuigenis en hun leven als christen getracht de mensen te bereiken. In de zomer van 2011 is Gerda overleden na een kort ziektebed.

In Calabrië zijn de meeste mensen Rooms Katholiek; er heerst veel bijgeloof en afgoderij. Ook is er veel armoede, want als het even kan trekken jonge mensen naar het noorden van Italië, waar ze beter kunnen verdienen. Co en Gerda hebben het evangelie trachten te verspreiden via folderen, op markten mensen aanspreken, de radio en de tv. Zij kregen twee dochters, die beiden met Italianen zijn getrouwd en meewerken in de gemeente die er gesticht is. Het ene echtpaar heeft twee jongens en functioneert als oudsten in de gemeente; de vrouw van het andere echtpaar zingt en heeft al enkele platen opgenomen. Zij hebben één kind en werken ook mee in de gemeente.

Voor meer info: co kaptein

Brazilië

Een kinderhuis waarin 7 moeilijk opvoedbare jongens of jongens met een handicap worden opgevangen. Hun leeftijden liggen tussen de 9 en 17 jaar. Als ze 18 jaar zijn mogen ze niet langer in het kinderhuis blijven en moeten dan óf terug naar huis of elders woonruimte vinden. Om deze reden probeert men de jongens een opleiding te laten volgen naargelang hun verstandelijke vermogens om vanaf die leeftijd voor zichzelf te kunnen zorgen. Er is in zo’n huis een huismoeder (in dit geval is haar man daar ook en doet algemene werkjes), een vervangende huismoeder. Een maatschappelijk werkster en een psychologe, met over het geheel een coördinatrice. Af en toe komt een nederlands echtpaar, dat heen en weer reist om het zendingswerk in Brazilië – dat niet alleen bestaat uit dit jongenshuis, maar nog vele andere projecten heeft – te coördineren, een presentatie met film geven, zodat we ons een beetje kunnen inleven in de situatie ter plekke. De namen van de jongens, hun leeftijden en wat zij wel en niet kunnen, zijn bij ons bekend, zodat we gericht voor hen kunnen bidden.

Wat de Braziliëzending o.a. nog meer doet is: adoptieplan, schoolkinderen opvangen en voeden, hen voorzien van waterputten, huizen bouwen, gemeentevorming, etc.

Voor meer info: care for brazil