Onze kerk in Het nieuwe normaal

Laatste update: 31-10-2020

Corona informatie

Op 12 maart ging een de zogenaamde ‘intelligente lockdown’ van kracht stopte alle kerkdiensten. Sinds 1 juni mocht Kinepolis weer bezoekers ontvangen en vanaf 5 juli 2020 startte onze kerkdiensten aldaar weer. Wel met gepaste maatregelen, die nog steeds van kracht zijn. De belangrijkste zijn:

  • We zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden;
  • De kinderdienst is op een andere locatie.

Genoemde maatregelen zijn van overheidswege verplicht en onze kerk zal zich er daarom aan conformeren. Hieronder zullen we uitleggen hoe. Daarna zullen we nog een aantal andere wijzigingen toelichten.

We verlangen ernaar elkaar zoveel mogelijk te zien! Toch adviseren we mensen in risicogroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven.

De belangrijkste wijzigingen

We zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden

Bij aankomst zal een welkomstteam je opvangen en je rij en stoelnummer toewijzen. De stoelenbezetting is van te voren zo ingedeeld dat iedereen minimaal op anderhalve meter afstand van een ander zit. Uitgezonderd mensen uit één huishouden, die mogen wel naast elkaar zitten.

De anderhalve meter zal gehouden worden door telkens 2 lege stoelen tussen elk huishouden te hebben, en door geen mensen direct achter elkaar te laten zitten. Hierdoor zijn het aantal zitplaatsen behoorlijk beperkt, hoeveel precies hangt af van de gezinsgroottes, maar zal rond de 35 liggen in zaal 1 (waar we voorlopig de diensten houden). Echter, het dringende advies van de overheid is om niet meer dan 30 mensen in de zaal te laten, en daar zullen we ons aan houden.

De kinderdienst is op een andere locatie

Omdat de zaal niet verlaten mag worden (zie ‘Zaal mag niet verlaten worden’ hieronder) hebben we voor kinderen van 4 t/m 12 jaar een aparte, voor hun leeftijd aansluitende, dienst, op een ándere locatie. Kinderen in deze leeftijd kunnen daarom vóór de dienst, tussen 9:45 uur en 10:00 uur, gebracht worden naar onze kapel aan de Hoep 6 in Schagen. Na de dienst kunnen ze dan weer worden opgehaald. Kinderen mogen uiteraard ook de dienst in de Kinepolis zaal bijwonen. Geef dit dan duidelijk aan bij de registratie.

Kinderen van 0 t/m 3 zullen wel aanwezig zijn in de dienst in de Kinepolis zaal.

Wat er nog meer veranderd

Zaal mag niet verlaten worden

De Kinepolis bioscoop bestaat uit meerdere ruimtes, zowel zalen als een foyer. Gedurende de Corona crisis mogen wij daar echter geen gebruik van maken. Bezoekers van onze kerkdienst mogen de zaal alleen verlaten voor het toilet. Na afloop van de dienst zal er geen koffie of thee zijn. Ook wordt iedereen verzocht niet te gaan napraten na de dienst in of buiten de zaal.

Geen samenzang

Voor het zingen tijdens de dienst bestaat geen RIVM-richtlijn, maar onderzoeken lijken aan te tonen dat zingen in een gesloten ruimte de kans op Corona significant verhoogt. Het CIO, het aanspreekpunt van 31 kerkgenootschappen voor de overheid, doet geen concrete aanbevelingen voor het zingen tijdens vieringen, maar ze houdt er rekening mee dat de afstand van anderhalve meter niet genoeg is voor gezonde samenzang. In Duitsland zijn er staten waar zingen tijdens de dienst verboden is. Rutte zei daarover: “Zelf gelovig zijnde moet ik hier een ongemakkelijk punt neerleggen. Dat is dat plekken waar mensen luid schreeuwen, zoals in een stadion en zingen in een kerk, dat dat plekken zijn waar het virus graag is. Dus we gaan hier op geen enkele manier mee marchanderen.” Minister van volksgezondheid Hugo de Jonge vatte die mededeling onder gelach van Rutte samen als: “Verspreid het Woord en niet het virus.”

Dit alles in acht genomen hebben we besloten dat er tot nader order geen samenzang zal zijn in onze diensten. De diensten zullen daardoor ook korter zijn dan men bij ons gewend is.

Aanwijzingen opvolgen

Alle bezoekers zullen worden opgevangen door ons welkomstteam die je de juiste aanwijzingen zullen geven. Daarnaast loopt er personeel rond van Kinepolis, zij hebben allen een Corona training gehad en ook zij zullen zo nodig aanwijzingen geven. We vragen iedereen vriendelijk alle aanwijzingen op te volgen. 

Vraag en antwoord

Vraag: Kan de nooduitgang ook gebruikt worden om de zaal te verlaten?
Antwoord: De ervaring leert dat er bij binnenkomst, tussen 9:30 en 10:00 uur, nog weinig tot geen bezoekers voor de bioscoop zijn, daarom zal het geen probleem zijn om daarvoor de hoofdingang te gebruiken. Na afloop van de dienst zijn er al veel meer bioscoopbezoekers, we hebben daarom toestemming van Kinepolis gekregen om de nooduitgang te gebruiken als uitgang na de dienst. We zullen dat alleen doen als er op de bewuste zondagochtend in andere zalen van het gebouw films vertoond worden.

Vraag: Is een mondkapje verplicht?
Antwoord: Op het moment van dit schrijven is er vanuit de overheid een dringend advies voor het dragen van een mondkapje. De verwachting op dit moment is dat er begin december een mondkapjesplicht voor publieke ruimtes zal ingaan. Kinepolis verplicht haar bezoekers echter wel al een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en weggaan. Eenmaal zittend in de zaal mag het mondkapje weer af.

Vraag: De media lijkt te willen aangeven dat Airco/luchtcirculatie de verspreiding van Corona verergert. Hoe is dat in de zaal waar de kerkdienst zal plaatsvinden?
Antwoord: De luchtbehandelingskasten, van de zalen van Kinepolis Schagen, blazen de lucht in de zaal naar buiten en zuigen verse buitenlucht aan. Er is dus geen sprake van recirculatie.

Vraag: Wat doe ik met mijn jas?
Antwoord: Graag geen jassen aan de kapstok. Je kunt je jas op een van de twee lege stoelen naast je neerleggen.

Heb jij ook een vraag? Die horen we graag! Op onze contactpagina vind je hoe je ons kunt berichten.